Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 50 Next Page
Page Background

6

gyűjtjük, elemezzük és feldolgozzuk a tagvállalatok

üzleti környezettel kapcsolatos észrevételeit, javasla-

tait, vagy akár panaszait. Ennek alapján tanácsadás-

sal, konkrét javaslatokkal tudjuk segíteni a politikai

és hatósági döntéshozók munkáját, annak érdekében,

hogy valamennyi magyarországi vállalkozás számára

versenyképes feltételrendszer alakulhasson ki.

Az érdekképviselet másik oldala a konkrét vállalati

ügyekben történő támogatás. Erre akkor kerülhet sor,

amikor egy-egy tagvállalatot hatósági vagy törvényhozói

döntések miatt hátrányos megkülönböztetés ér. Ilyen

esetekben közvetíthetünk az érintettek között.

Végül számos, az egész magyar gazdaság versenyké-

pessége szempontjából kulcsfontosságú kérdéssel is in-

tenzíven foglalkozunk, például az innováció és a képzés

területén. Német hátterű tagvállalataink ezen a téren is

értékes tapasztalatokkal gazdagíthatják a hazai gondol-

kodást.

A magyar vállalkozások vezetői bizakodóan tekintenek

a Magyarországon működő német és vegyes tulajdonú cé-

gekre gazdasági partnerkapcsolataik fejlesztésében és az

abban rejlő kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés-

ben. Ön szerint milyen előnyökkel jár a magyar vállalko-

zásoknak, ha kapcsolatba lépnek a DUIHK–val, és ennek

eredményeként a Kamara tagjaivá válnak?

A Német-Magyar Kamara többféle módon is segíthet

a magyarországi vállalkozásoknak. Azoknak a magyar

cégeknek, amelyek a német piacra szeretnék kiterjeszte-

ni üzleti tevékenységüket, széles körű szakmai támoga-

tást nyújthatunk, függetlenül attól, hogy tagok-e, vagy

sem. Piactanulmányokat készítünk, szakkiállításokra

vagy vásárokra visszük a cégeket, és igen fontos az is,

hogy folyamatosan közvetítünk magyar gyártókat, ter-

melőket német vevőkhöz, akár Magyarországon, akár

Németországban.

Végül, de nem utolsósorban a mindennapi üzleti te-

vékenységhez is számos szolgáltatást vehetnek igénybe

a hazai vállalatok. Egy külön erre a célra létrehozott

Német-Magyar Tudásközpont kínál magas színvonalú

képzéseket vezető beosztású munkatársak részére, és

speciális szakterületen dolgozók számára is. Egy példa

A BIZTOS ÜZLETI

SIKER PARTNERE

Idén is közzétette konjunktúrajelentését a Német-Magyar Ipari

és Kereskedelmi Kamara. A 2016. évi jelentés bemutatására a

Kamara székházában került sor. A rendezvény kapcsán felkértük

Dale A. MARTIN urat, a DUIHK elnökét, hogy mutassa be

a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarát, és az általa

nyújtott gazdasági támogatási lehetőségeket.

IZT S ÜZLETI

RT ERE

Sikerre alapozva

EUGM: Tisztelt Elnök úr! Szeretnénk megkérni, hogy

néhány gondolat erejéig ismertesse olvasóinkkal, - akik

egyébiránt többségében magyar vállalkozások vezetői - a

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarát és annak

stratégiai célkitűzéseit.

Dale A. MARTIN:

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara el-

sődleges célja a kétoldalú gazdasági kapcsolatok elősegí-

tése. Ez kissé általánosnak hangozhat, de a mindennapi

munkánkban egyáltalán nem az. Az egyik legfontosabb

feladatunk, hogy gyakorlati tanácsadással és üzleti szol-

gáltatásokkal segítsük a magyar, ill. német piacra törek-

vő cégeket.

A Kamara 1993-ban alakult, azóta a vállalatok in-

formációs és tanácsadási igényei alapvetően megváltoz-

tak. Ma már nem csak üzleti partnereket közvetítünk

mindkét irányba, vagy jogi és adózási tanácsokat adunk,

hanem képzéseket is szervezünk a vállalatvezetőknek,

közreműködünk a cégalapításban, vagy lebonyolítjuk az

ÁFA-visszaigénylést.

Mint Kamara, természetesen a tagok érdekeit is

képviseljük. Ez két területet ölel fel. Egyrészt össze-

Dale A. Martin

DUIHK elnök

Amennyiben egy magyar cég a kamarai

tagság mellett dönt, elsősorban a hálózati tőke

az, amit ellenszolgáltatásként kap.

- Dirk Wölfer