Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 50 Next Page
Page Background

2

kötelezően el kell különíteni egy a pályázati feltételekben

előírt keretet, amit a kommunikáción kívül más célokra

nem is lehet felhasználni. A megvalósítandó projektek

tekintetében ennek a feltételnek a betartása kiemelten

fontos szempont - mert a hatékony kommunikáció a

fejlesztési projektek realizálása utáni időszakra, annak

eredményességére, jelentős mértékű befolyással bír. A

kommunikáció szükségessége mellett nem elhanyagolha-

tó szempont a pályázatnyertes cégek tekintetében a céges

folyamatok átalakítása, racionalizálása, amely jelen idő-

szakban a korszerű digitális megoldások alkalmazása nél-

kül elképzelhetetlen. Erre vonatkozóan jelen időszakban

számos pályázati lehetőség nyílt meg, amit ötvözni lehet

a fejlesztési projektek kommunikációs munkájával. Itt

meg kell jegyezni az ,,ötvözés hangsúlyozottságát”, annak

kiemelt fontosságát, mert a digitális megoldások alkalma-

zása esetében is fontos tényező a megfelelő tartalommal

való megtöltés. Itt jön képbe a cégek hatékonysága szem-

pontjából a ma már nélkülözhetetlen internetes jelenlét

szükségessége, amelyet a megvalósítási szempontokat te-

kintve, más alapokra kell helyezni, mint a kereskedelem-

mel, szolgáltatásokkal foglalkozó cégek honlap stratégiá-

ja. Az Ipar 4.0 területen érdekelt vállalkozásoknál, akik

az új hozzáadott értékek előállításában vesznek részt, el-

engedhetetlen feladat a kapcsolati tőke fejlesztése, annak

folyamatos karban tartása. Ezen cégek jelentős szegmense

számára a beszállítóvá válás folyamatainak megteremtésé-

hez a hatékony kommunikáció nélkülözhetetlen. Így van

ez a Szépchenyi2020 pályázatnyertes cégek esetében is.

Ezeknek a cégeknek már a projektek szervezése és megva-

lósítási folyamatainak kezdetén szerencsés egy a projektre

vonatkozó önálló honlapot - vagy legalább egy projekt

landingpage-t – internetes oldalt létrehozni. Ez azért

fontos, mert ha az adott cégnek egy esetlegesen már lé-

tező honlapjának egy almenüjében vannak beszerkesztve

a fejlesztés alatt álló projektre vonatkozó információk,

akkor azok hatékonysága erősen megkérdőjelezhető. Itt

is fontos a megfelelő tartalom megszerkesztése, amely

a projekt információkon túlmenően hatékonyan tudja

szolgálni a cégimázs intenzív fenntartását és a céges bi-

zalom építését. Ennek kiemelt fontosságát hangsúlyozta

Demján Sándor a VOSZ elnöke is az ,,Év Vállalkozója”

kitüntetések átadási ünnepségén, - idézve: az üzleti bizalom

A MAGYAR GAZDASÁG

MOTORJÁT A VÁLLALKOZÁSOK

HAJTJÁK

A MAGYAR GAZDASÁG

T RJÁT A LL LKOZÁSOK

J

Az én házam az én váram

A Magyar Köztársaság gazdaságfejlesztési programjaiban foglaltak

szerint a gazdaság motorja a mikró, kis- és közép vállalkozások

szegmense. Ezen vállalkozói kőr adja az összes foglalkoztatott

létszámának több mint 73 %-t. A Magyar Köztársaság Kormánya

stratégia partnerként tekint a Széchenyi 2020 Program - 2014

és 2020 közötti – időszakban is a KKV szektorra, priorításként

kezelve e szektoron belül az új hozzáadott értékek előállítására

képes vállalkozásokat, melyek a remények szerint képesek további

új munkahelyek létrehozására is.

A kitűzött célok elérésének érdekében a 2014 és 2020

évek között érvényes Európai Uniós Támogatási Szerző-

dés keretén belül a gazdaság fejlesztésére fordítandó támo-

gatások fedezetére a támogatási budget 60%-a lett elkü-

lönítve - amelyet pályázati rendszerek keretein belül lehet

elérni. További priorizáltan kitűzött cél a pályázatokon

elnyert támogatási összegek minél hatékonyabb felhasz-

nálása. A sikeres fejlesztések megvalósításához elenged-

hetetlenül szükségesek az olyan információk közvetlen

széles kőrben való eljuttatása is amelyekre támaszkodva

eredményesen lehet a fejlesztési célokat meghatározni és

segítik a támogatási pályázatokra való előzetes felkészü-

lést is. Nagyon fontos szempont, hogy a fejlesztések ter-

vezésekor releváns információk álljanak rendelkezésre a

Széchenyi 2020 pályázati rendszeren túlmenően is.

A pályázatokon elnyert fejlesztési forrásokból megva-

lósuló projektek esetében is nélkülözhetetlen az ehhez

kapcsolódó hatékony kommunikáció megvalósítása. A

nyertes pályázatok esetében az elnyert budgeten belül,

Híd ami összeköt