Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 50 Next Page
Page Background

5

pontszámot eléri. Több mint 4000 céget kíván elérni a

Kormányzat a pályázattal a vidéki régiókban, ehhez 17,5

milliárd Ft + 21,875 milliárd Ft uniós és hazai forrás áll

rendelkezésre. Az agrártermeléssel foglalkozó vállalkozá-

sok sajnos nem tudnak a pályázaton részt venni.

A kormányzat arra számít, hogy a támogatott digi-

tális fejlesztésekkel a bevont kkv-k hatékonysága, ver-

senyképessége jelentősen javul, azok révén a gazdasági

előnyökön túl a fekete és a szürkegazdaság csökkenése is

megvalósulhat, hiszen e cégeknél átláthatóbbak lesznek

a folyamatok.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium álláspontja szerint

a vállalati IKT (keresleti) oldal mellett a kínálati szektor, a

digitális ipar, a hazai infokommunikációs kkv-k fejleszté-

se is fontos, mert jelentősen hozzájárul(nak) a GDP-hez,

exporthoz és a foglalkoztatottsághoz is egyaránt.

A vállalati IT konstrukció mellett a hazai vállalkozások

és a magyar IT szolgáltató szektor együttes támogatása

érdekében nyílik meg az Üzleti felhő pályázat (GINOP

3.2.4-8.2.4 „Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szol-

gáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci beve-

zetésének támogatása”), amely a vállalati felhőszolgáltatás

fejlesztési és elindítási projektek kiadásainak 75%-át lefe-

dő (17,5 és 175 millió Ft közötti) vissza nem térítendő

támogatást és (20 és 300 millió Ft közötti) kedvezmé-

nyes kölcsönt kombináló finanszírozást biztosít az IKT

mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A GINOP

3.2.4-8.2.4 konstrukció kerete 2 milliárd Ft vissza nem

térítendő támogatás és 2,5 milliárd Ft pénzügyi eszköz.

A projektek 2017. február 8-tól lesznek benyújthatók,

mintegy 20 cég kérelme lesz támogatható.

A Digitális Jólét Program keretében az ágazat teljesít-

ményének fokozása kapcsán került előkészítésre és kor-

mányzat általi elfogadásra a Digitális Exportfejlesztési

Stratégia (DES, a

kormany.hu

oldalon elérhető). A DES

céljainak elérése érdekében került meghirdetésre a GI-

NOP 3.1.2-8.2.4 kódszámú IT export pályázat (pontos

nevén: „Az infokommunikációs ágazatban működő mik-

ró, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és

szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való

belépésének támogatása”), amellyel a nemzetközi piacra

lépés költségeinek (pl. piackutatás, tanácsadás igénybe-

vétele, külföldi rendezvényeken való részvétel) 90%-át

lefedő (2 és 40 millió Ft közötti) vissza nem térítendő

támogatást és (2,5 és 50 millió Ft közötti) kedvezményes

kölcsönt kombináló finanszírozást biztosítunk az IKT

mikró, kis- és középvállalkozások számára.

A pályázat kerete 4,5 milliárd Ft vissza nem térítendő

támogatás és 5,6 milliárd Ft pénzügyi eszköz (kedvez-

ményes kölcsön, amelyet a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

nyújt közvetítőin keresztül az MFB pontokon a másik

két konstrukcióhoz hasonlóan). A támogatási kérelmek

2017. február 2-től lesznek beadhatók.

A GINOP 3.1.2-8.2.4 konstrukció megnyitása hozzá-

járul a digitális ipar Budapest központúságának oldásá-

hoz, mert csak a vidéken is működő infokommunikációs

cégek projektjei kerülnek támogatásra. A cél a Nemzeti

Fejlesztési Minisztérium várakozása szerint legalább 200

darab IKT cég elérés .

A három kevésbé fejlett régiókban (vagyis Budapesten

és Pest megyén kívül) megnyitott pályázat által biztosí-

tott támogatási összeg (vissza nem térítendő támogatás

és kedvezményes pénzügyi eszköz) összesen mintegy 54

milliárd Ft. Ez ideig még soha nem állt rendelkezésre ek-

kora forrás a hazai digitális ipar és a gazdaság fejlesztésére.

Részletesebb információk a kiírásokról a

palyazat.gov.hu

hivatalos weboldalon találhatóak.

Sok munka áll még a

piaci szereplők

és a kormányzat

előtt, mondta

Máthé Balázs, a

Magyar Telekom jogi

és társasági ügyek

vezérigazgató-helyettese

A Digitális

Magyarország nem a

gépekről, hanem az

emberekről szól