Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 50 Next Page
Page Background

ÚJ ÉV ÚJ LENDÜLET

LE

Újra eljött az év vége, bekopogtat a ,,Karácsony” és itt toporog a küszöbön a ,,Új Év”.

Elérkezett az előzetes zárszámadások ideje. Visszatekintve a 2016-os esztendőre – volt

benne örömünk, bánatunk és sokféle kihívásnak kellett megfelelnünk. Ebben az évben

is jellemző volt a vállalkozások menedzsmentjeinél, hogy úgy tűnt az óra gyorsabban

ketyegett, amint azt szerettük volna. Igaz a vállalkozóknak joguk van 24 órában 32 -t

dolgozni, de sajnos sok esetben még ez is kevésnek bizonyult. A kihívások között nem

csak az időfaktor a hiányos, hanem sok esetben a fejlesztésekhez szükséges anyagi eszkö-

zöket sem volt túl egyszerű előteremteni. Szerencsére akadt jócskán lehetőség a források

megszerzésére, kiegészítésére a GINOP - Széchenyi2020 fejlesztési programok keretében.

Több ezer vállalkozás örülhetett a sikeresen befogadott pályázatukkal kapcsolatos kedvező

döntés kapcsán. Persze a jóból rendszerint kevés áll rendelkezésünkre, így volt ez a pályá-

zatok esetében is, mert aki nem ébredt idejében az elkésett és a keretek hamar kimerültek.

Azt azért meg kell jegyezni, hogy még sok kitűnő forrásteremtő fejlesztési pályázat fog a

közeljövőben megjelenni.

Talán egy csomagot kiemelhetünk,

amely ez év december 7. lett meghirdetve

és jövő év első két hónapjáig lehet a pályá-

zatokat beadni. A pályázatok főképpen a

digitális átállás folyamatait kívánják in-

tenzíven támogatni. Hogy a jó dolgokat

folytassuk, újra díjazták az ,,ÉV Sikeres

Vállalkozóit” akik állami kitüntetéseket és

a VOSZ okleveleit vehették át. Örömmel

fedeztük fel a rendezvényen, hogy a kitün-

tettek közé, a média területéről is bekerült

egy sikeres vállalkozó hölgy – Demcsák

Mária személyében, - aki a Piac & Profit

menedzser magazin alapító-főszerkesztője. Ezen az ünnepségen Demján Sándor a VOSZ

elnöke, Madách Imrétől kölcsönvett – általa kissé átalakított – gondolatait osztotta meg

a vállalkozói világgal, idézve: ,,vállalkozó hígyj és bízva - bízzál, mert a cél halál, az élet

küzdelem, a vállalkozó célja a küzdés maga”

Ebben az esztendőben kiemelt hangsúlyt kapott a gazdaság digitalizációs átalakítása.

A Magyar Kormány életre hívta a „A Modern Vállalkozások Programja” projektet és ezen

belül a - ,,Vállalkozz digitálisan!” kampány sorozatot, amelynek lebonyolításával a Ma-

gyar Kereskedelmi és Iparkamara lett megbízva. A vállalkozások vezetői rövid idő alatt

felfedezték ezt a kedvező lehetőséget és érdeklődésük és részvételük magasan meghaladta az

előzetesen tervezett mértékeket. Az új hozzáadott értékeket előállítani képes vállalkozások

nagy hasznát vehették a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 2016 -ban ki-

adott konjuktúra jelentésének, amely segített eligazodni a Magyar Gazdaságra vonatkozó

különböző ténymegállapításokról

Ismerté váltak a Magyarországon még nem jellemző – passzívház építés – jövőbe mu-

tató építkezési formában megvalósult 100 lakásos épület - a lakók rezsi költségeire vo-

natkozó adatai, amelyek szinte utópisztikus eredményeket mutattak a fűtés költségeire

vonatkozóan.

Tapasztaltuk olvasóink vissza jelzéseiből, hogy hölgy olvasóinkat, - akik között nagy

örömünkre, egyre több az üzletasszony – az idén is intenzíven foglalkoztatott az elegáns

üzleti öltözködés témaköre. Nekik szeretnénk kedveskedni az Emporium bemutatásával.

A 2017 -es esztendőben is szükség lesz a bizakodó tettekre, a sikerek eléréséhez a kre-

atív gondolkodásra, és azok eredményeit megvalósítani képes vállalkozókra, akik hiszik,

vallják, hogy a becsületes munka mindenkinek meg fogja hozni az üzleti és egzisztenciális

sikereket.

Ehhez kívánunk az Új Európai Gazdasági Magazin minden olvasójának, együttmű-

ködő partnerének ,,Eredményekben Gazdag és Sikeres – Boldog Új Esztendőt”.

Óvári László alapító-főszerkesztő