Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 50 Next Page
Page Background

10

DIGITÁLIS ÁTTÖRÉS

A MAGYAR

VÁLLALKOZÁSOKNAK

Digitális Jólét Program…

DIGITÁLIS ÁTTÖRÉS

VÁLLALKOZÁSOKNAK

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Fejlesztési

Minisztériummal közösen, a mikro-, kis- és középvállalkozások

informatikai hátterének korszerűsítésére hívta életre a Széchenyi

2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

(GINOP) keretében megvalósuló Modern Vállalkozások

Programját. A program célul tűzte ki, hogy átfogó segítséget

nyújtson a cégek számára informatikai eszközök, szoftverek vagy

módszerek beszerzéséhez, melyek használatával versenyképességük

nagymértékben fokozható.

A programot - az ebből az alkalomból tartott sajtótá-

jékoztatón - ismertette Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédele-

mért felelős államtitkára.

Hazai kutatások bizo-

nyítják, hogy a magyar

kkv-k bizalmatlanok a

digitális

megoldásokkal

szemben, az informatikai

lemaradottságuk mértéke

az európai átlaghoz viszo-

nyítva aggasztó. Az infor-

matikai géppark a vizsgált

vállalkozások jó részénél

cserére szorul, a legrégebbi

számítógépek életkora a 12

évet is eléri. Az adatvéde-

lemre sem fordítanak ele-

gendő figyelmet, emiatt a

vállalati adatok biztonsága

nem garantált.

„A Modern Vállalkozások Programja” - azaz a Vállal-

kozz digitálisan! - abból a felismerésből született, hogy

a hazai kis- és középvállalkozások vezetői, döntéshozói

hiányos információkkal rendelkeznek az IKT vállala-

ti felhasználási lehetőségeiről. Számos alkalmazott nem

rendelkezik a munkájához megfelelő szintű IKT kom-

petenciákkal, pedig erre egyre nagyobb az igény. Meg-

állapítható tényként az is, hogy kkv-k vezetői, döntés-

hozóinak jelentős része csak hiányos információkkal

rendelkezik az infokommunikációs technológiák (IKT)

vállalati felhasználásának lehetőségeiről, előnyeiről. Lás-

suk be, hogy a digitalizáció, a modern informatikai,

elektronikus eljárások alkalmazása nélkül egy vállalkozás,

legyen az nagy vagy kicsi, nem létezhet, ezek az elemek

a versenyképességnek fontos tényezői. A mai helyzeten

mindenképpen változtatni kell!

A projekt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások

innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának

növelése, az IKT eszközök és alkalmazások készségszintű

és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások

elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítá-

sa. A program 2017 nyaráig további több ezer vállalko-

zás megszólítását célozza, legalább 3000 kis- és közepes

vállalkozás kapja meg a digitálisan felkészült vállalkozás

minősítést. A várakozások szerint legalább 3000 új üzleti

alkalmazás bevezetése is megtörténik” – tudtuk meg az

államtitkár úrtól.

A program keretében az országosan 29 fős tanácsadói

hálózat felméri a vállalkozások informatikai felkészült-

ségét. Segít a vállalkozásoknak eligazodni abban, hogy

milyen eszközökkel vagy módszerrel érhetnek el nagyobb

hatékonyságot. Fejlesztési stratégiát állítanak össze, majd

javaslatot tesznek olyan digitális eszköz vagy szolgáltatás

beszerzésre, amelyekkel a cégek kiválthatják a hagyomá-

nyos, papír alapú feladatvégzést vagy a meglévő, korsze-

rűtlenné vált informatikai megoldások cseréjét eredmé-

nyezi.

A Modern Vállalkozások Programjának - a ,,Vállalkozz

Digitálisan” - projekt lebonyolítása, gesztorálása a Magyar

Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) feladata.

Parragh László, az (MKIK) elnöke elmondta, hogy az

eddigi tapasztalatok a Modern Vállalkozások Programjának

Koleszár Péter

projekt szakmai

vezetőhelyettes

Vállalkozz Digitálisan félidős értékelés