Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 50 Next Page
Page Background

15

áramoltatja be őket a weboldalra. Ráadásul, az általunk

elkészített weboldalakat, aránylag rövid időn belül, az

első oldalán hozza a Google. Ez annak az eredménye,

hogy ezek a weboldalak mindegyike közös adatbázisban

van, így az egyik legnagyobb méretű adatbázissal ren-

delkezünk. Mivel emiatt a Google megbízható adatfor-

rásként tekint a rendszerünkre és a keresőjében előrébb

sorolja ezeket a weboldalakat. Ezzel a módszerrel, elérjük

azt a nagyon szűk vásárlói réteget, akik a Google-ben ke-

resnek és ezen kívül, elérünk még egy sokkal szélesebb

vásárlói tömeget is.

Kikből áll ez a sokkal szélesebb vásárlói tömeg és miért

nem tudják elérni a hagyományos weboldalak őket?

Ezek azok az érdeklődő olvasók, akik még jóval a vásár-

lás előtti fázisban vannak, még egyáltalán nem keresnek

a Google-ben, emiatt nem is jutnak be a hagyományos

weboldalakhoz. A mi módszerünknek köszönhetően vi-

szont, ezeket az embereket is be tudjuk csalogatni a rend-

szerünkben lévő weboldalakra. Ez azt eredményezi, hogy

ilyen módon megtöbbszörözzük a weboldalakra érkező

érdeklődők számát.

Mikor és milyen megfontolásból kezdték el építeni ezt a

rendszert?

Csapatommal amikor 9 évvel ezelőtt elkezdtük építe-

ni ezt a rendszert, már akkor is világosan láttuk, hogy

csakis a kkv-k összefogásával, a közösség erejével tudunk

eredményt elérni. Folyamatosan mindenki csak beszél a

partnermarketing hasznosságáról, de mi a valóságban is

felépítettük Magyarország legnagyobb PARTNERMAR-

KETING rendszerét, ahol mindenki nem csak a saját cé-

gét hirdeti, hanem egyben a rendszerben lévő többi céget

is. Én ezt egyszerűen csak úgy szoktam mondani: Mi kö-

zösen halászunk. Ez hatékonyságunk titka és a költségek

is alacsony szinten tarthatóak. A

109.hu–

nál mindenki

csak egy minimális rendszerfenntartási díjat fizet.

Ezért a fenntartási díjért, mit kapnak cserébe a rendszer-

ben résztvevő cégek?

Mi nem csak egy weboldalt és annak megtalálha-

tóságát biztosítjuk, hanem kidolgoztuk azokat a mű-

ködő marketing módszereket is, ame-

lyeket ha alkalmaznak a partnereink,

akkor sok vevő fog a cégükhöz betér-

ni. Vállalkozók vagyunk, így nem csak

elméleteket gyártunk, hanem azokat a

gyakorlatban is meg valósítjuk és a mű-

ködő, kipróbált módszereket mutatjuk

be partnereinknek.

Nálunk az élet egy pillanatra sem áll meg, folyamato-

san fejlesztünk, újabb és újabb csatornákat építünk ki,

amelyeken keresztül egyre több érdeklődőt hozhatunk a

rendszerünkben lévők honlapjaira. Napjainkban jelen-

leg is dolgozunk egy olyan kiegészítésen, amely a por-

tálon való megjelenés hatékonyságát képes támogatni.

Ez nevezetes egy olyan új funkció lesz, amely egyfajta

céges partner keresőként fog funkcionálni. Nevezetesen

partnereink feltölthetik a céges ,,keres – kínál” ajánlata-

ikat, két nagy csoportra osztva. A ,,beszállítót keresek”

rovatban olyan információk jelentethetnek meg, amely-

ben a cégek beszállító partnereket keresnek. Ez abban az

esetben is érdekes lehet, ha egy beruházó cég a beruházás

indítása előtt szeretne a jövendő beszállítói körét kialakí-

tani, meglévő beszállítói partnereinek körét szélesíteni. A

,,beszállítónak jelentkezem” rovatban a

109.hu

partnerei

helyezhetik el beszállítói ajánlataikat. Ezek az informáci-

ók nagy segítséget jelentenek – előzetes információként

- azon cégek számára, akik a Széchenyi 2020 program-

ban pályázni szeretnének, vagy már pályázati projektjük

megvalósítása már folyamatban van. A pályázni kívánó

cégek számára komoly előnyt jelenthet, ha figyelembe ve-

hetik az előzetes információk alapján az piaci igényeket,

és pályázati projektjük tervezésénél ehhez is igazodhat-

nak. Ehhez a szolgáltatáshoz kiegészítésként tervezünk

egy emeltebb szintű szolgáltatást, amely arról szól, ha a

céges ,,keres – kínál” rovatunkhoz csatlakozó partnereink

ezt igénylik, akkor az új keresések és ajánlatokról e-mail-

ben értesítést kapjanak.

Milyen informatikusi ismeretekre van szüksége az partne-

reinek, hogy ezeket a weboldalakat kezelni tudják?

Weboldalainkat úgy alakítottuk ki, hogy azokat min-

denki saját maga tudja kezelni. Kezelhetőség szempontjá-

ból az egyszerűségre és gyorsaságra törekedtünk.

Kinek ajánlja a 109.huszolgáltatásait?

Olyan cégnek elsősorban, akik termékeiket és szolgál-

tatásaikat szeretnék minél szélesebb körben értékesíteni.

Olvasóink nevében köszönöm a beszélgetést.

A

109.hu

csapata nevében én is köszönöm a lehetőséget.

14 csatornás

,,AUTOMATA

VEVŐSZERZŐ

RENDSZER,”

amely mintegy

3 millió internetes

oldalból áll

Ízelítő a kategóriágból!