Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 50 Next Page
Page Background

36

fogathoz minél kisebb lehűlő felületet jelent ezért fontos,

hogy a homlokzati üvegfelületek aránya lehetőség szerint

ne haladja meg a 40 %-ot. A 100 lakásos passzívház rend-

kívül kedvező térfogatfelület arányokkal rendelkezik. A

30 cm-es hőszigetelésű termikus burok a ház fűtött épü-

letrészének külvilággal érintkező felülete.

Az épületeknél a hőszigetelő réteg megfelelő vastag-

sággal és hőszigetelő értékkel rendelkezik, összefüggő

és nem tartalmaz hőhidat. A hőszigetelt épülettöm-

bökben a lakásoktól elkülönülten a lépcsőház külön

épületben kapott helyet. Az üvegfelületek optimálisan

tájoltak, többségük dél-kelet – dél-nyugati. Északi

nyílással rendelkező lakóhelyiség nincs, így a lakások

körbe benapozottak. A nyári túlmelegedést árnyékolók

gátolják, melyek megnyitása a téli időszakban lehetővé

teszi az alacsonyabb szögben érkező nap sugarainak,

hogy a belső terekbe jutva hőként hasznosuljanak.

Az épületbe nincs bekötve a gáz, nincsenek kazánok,

kémények. A ház fűtését és melegvíz ellátását hőszi-

vattyúk biztosítják, melyekhez a geotermikus energiát

összesen 20 db 125 m mélységű földhő szonda bizto-

sítja. A lakások levegője két óránként kicserélődik friss

levegőre a használt levegő hőjének minimum 80%-a a

friss levegő felfűtésére fordítódik. A szellőztető rend-

szer a lakószobákban légbefúvást, a szennyezett levegő-

jű helyiségekből légelszívást végez.

Az ÁLOMHÁZ lakói már belakták otthonaikat és az

elmúlt egy év folyamán azt tapasztalhatták a lakások re-

zsiköltségeit elemezve, hogy azok nagyon kedvező szinten

alakultak. Kiváltképpen a fűtés költsége az amely szinte

utópisztikus szinten valósult meg. Mivel a lakások külön-

böző méretűek, így nehéz lenne átlagot vonni, de hogy

konkrétumokat is említsünk – a kisebb alapterületűeknél

(41m2) 15.000.- a közepes és nagyobb alapterületűeknél

például (60m2) 25 – 30.000.- forint költségszinten ala-

kultak ki. Nem szabad elfelejteni, mert ez az egyik fontos

szempont, hogy ezek a költségek nem havonta, hanem

éves viszonylatban merültek fel. A komfortérzetet nagyon

ÁLOMHÁZ

ÁLOM KÖLTSÉGEK

Méltán híres lett Budapesten a XIII. kerületi önkormányzat

2015. évben átadott angyalföldi ÁLOMHÁZ projektje. Az

önkormányzat úttörőnek számító innovatív vállalkozásának

köszönhetően egy olyan 100 lakásos - passzívház –lakó épület

jött létre, amely a budapesti, a magyar, sőt a közép-kelet-európai

lakáspiacon is példaértékű megoldásként funkcionál. Az első éves

évforduló kapcsán körbe járjuk a témát, hogy mi tette lehetővé a

lakások rezsi költségeinek kedvező alakulását.

ÁLOMHÁZ

KÖLTSÉGEK

A zsebkímélő megoldás

Először is elevenítsük fel a fogalmat, mi is az a pas�-

szívház, amely lehetővé tette, hogy az éves fűtési költ-

ségek utópisztikusan kedvező mértékben alakulhattak.

A passzívház egy olyan komplex tervezői szemlélet

mentén kialakított épületet jelent, mely megvalósításá-

nál már a tervezés során olyan megoldásokat alkalmaz-

nak, amelyek az épület hő veszteségét minimalizálják,

az épület hő nyereségét maximalizálják, figyelembe

veszik és hasznosítják a belső hőforrások energiáját.

A tervezés alapvető eszköze és elengedhetetlen része a

tervezés során több lépcsőben végzett PHPP számítás

(passzívház tervező programcsomag), melyet a Passiv-

haus Institut fejlesztett ki, és amellyel a különböző

tájoláshoz, épülettömegekhez, alaprajzi variációkhoz

és széles skálában az épületgépészeti megoldásokhoz

kapcsolódó energetikai jellemzők tesztelhetőek és így

optimális energiamérleg alakítható ki.

A passzív jelleget képviselő megoldást egy kompakt

épületformálás valósítja meg, amely egy adott épülettér-